Til medlemmer

Nye beviser på pesticidernes indvirkning på bierne.

 

Flere steder i verden, blandt andet i Danmark, har bibestande i årevis været ramt af massedød.

 

Insektgifte, også kendt som pesticider, har længe været mistænkt for at slå bierne ihjel.

 

Nu bekræfter to store, internationale undersøgelser mistanken. Det skriver Videnskab.dk, hvor du også kan læse artiklen i fuld længde.

 

Undersøgelserne, som netop er publiceret i det meget anerkendte videnskabelige tidsskrift Science, viser:

 

• Bier, der er afhængige af rasp, dør oftere, når raspplanterne er sprøjtet med insektgiften neonicotinoid, end når de lever i raspmarker, der ikke er sprøjtet.

 

• Bier dør også af at spise pollen fra vilde blomster, som optager pesticidrester fra landbruget

 

• Bierne tager dobbelt så meget skade af en pestidcocktail, bestående af insektgiften neonicotinoid og et giftstof, der er beregnet til at slå svampe ihjel, end hvis de kun er eksponeret for insektgift.

 

Det ene af de to studier er det største, der nogensinde er lavet om bidød.

 

 

Forskere har undersøgt tilstanden blandt bier fra 33 store landbrugsarealer med rapsmarker i Storbritannien, Tyskland og Ungarn. Nogle af markerne var sprøjtet med pesticider, andre var ikke blevet sprøjtet i det år, hvor undersøgelsen blev udført.

 

I alle tre lande var bier fra sprøjtede marker dårligere til at reproducere sig end bierne fra ikke-sprøjtede marker.

 

I Ungarn og Storbritannien, hvor bierne får 40-50 procent af deres føde fra raps, døde langt flere bier, der levede i sprøjtede marker end bier, der levede i ikke sprøjtede marker. I Tyskland, hvor bierne kun får 15 procent af deres føde fra de gule rapsblomster, var der ikke signifikant forskel på overlevelsen af bier fra sprøjtede og ikke-sprøjtede marker.

 

- Hvis bierne er afhængige af raps, er de helt klart i fare. Det (studiet, red.) er et stort og vigtigt bevismateriale,- siger en af forskerne, professor Richard Pywell, fra Center for Økologi og Hydrologi i Storbritannien til The Guardian.

 

 

Undersøgelsen viste også, at vilde bier i de pågældende områder var eksponeret for en insektgift, som de undersøgte marker ikke var blevet sprøjtet med det år. Forskerne konkluderer på den baggrund, at pesticider gør langvarig skade på bierne, fordi de bliver brugt i så stor stil og så hyppigt, at der er permanente giftrester i opdyrket jord.

 

I det andet studie, som netop er publiceret, har forskere undersøgt biers tilstand i canadiske majsmarker.

 

Studiet viser, at biernes primære dødsårsag ikke var sprøjtede landbrugsafgrøder, men derimod vilde blomster, der har optaget neonicotinoid, som er et pesticid, nogle landmænd sprøjter med for at dræbe insekter.

 

- Det tyder på, at neonicotinoid, som er vandopløselig, spreder sig fra markerne til det omgivende miljø, hvor det bliver optaget af andre planter, som er meget attraktive for bier,- siger forskningsleder, Nadia Tsvetkov, fra York University, Canada, til The Guardian.

 

De canadiske forskere fandt også, at forskellige pesticider, der er blandet sammen, er endnu mere skadelige for bierne end ren neonicotinoid: Når insektgiften var blandet med et andet pesticid, fungicid boscalid, som dræber svampe, var det dobbelt så giftigt for bierne.

 

I Danmark er hver femte bifamilie død i løbet af vinteren, viste en undersøgelse fra Danmarks Biavlerforening for nyligt. Det er fjerde år i træk, at bidøden vokser.

 

EU har varslet et totalt forbud mod neonicotinoid til efteråret. Allerede nu er det forbudt at sprøjte blomstrende afgrøder i EU-lande med insektgiften.

 

Nyt vejledende kort til økologisk biavl i 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør nu et vejledende kort over de områder, som forventes at kunne godkendes til økologisk biavl i 2017. Kortet er baseret på de nye regler for økologisk biavl, som trådte i kraft 1. marts 2017.

 

Publiceret 16. marts 2017

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen offentliggør nu et kort, der kan vejlede kommende økologiske biavlere om, hvor økologisk biavl forventes at kunne godkendes i 2017. Kortet er således et hjælpeværktøj til dig som biavler, så du kan se, om der kan forventes mulighed for økologisk biavl i 2017 i dit nærområde.

 

Du kan også via dette kort få vist koordinater, for den ønskede placering af den enkelte økologiske bigård. Disse koordinater skal anvendes i forbindelse med både din indberetning af eksisterende økologisk biavl og ved din ansøgning om autorisation til økologisk jordbrug som ny økologisk biavler med frist 10. april.

 

Samlet forventes der mulighed for økologisk biavl på mindst 174.000 ha i 2017. Mulighederne er altså væsentligt udvidet fra de ca. 8.000 ha, der tidligere var godkendt til økologisk biavl.

 

Bemærk at det først er efter den 21. april, du får den endelige godkendelse af bigårdenes placering. Hvis du skulle få afslag på en eller flere af de ansøgte placeringer for din bigård, får du 5 hverdage, fra du har modtaget afslaget til at søge om godkendelse af nye placeringer.

 

Du kan finde det vejledende kort her.

 

 

Sådan ser et udsnit af det vejledende kort ud. Det lilla område angiver, at her er det sandsynligt, at økologisk biavl kan foregå i 2017. Dvs. her kan du stille din bigård.

Fakta om den nye regulering af økologisk biavl

 

Den nye model bygger på landmændenes almindelige indberetning af afgrøder i fællesskemaet i forbindelse med deres tilskudsansøgninger. Afgrøderne samt naturtyper tildeles en nektarværdi. Disse nektarværdier inden for et område på 3 km (2.827 ha) summeres i to kategorier for henholdsvis godkendte og ikke-godkendte nektarkilder. Herefter regnes på forholdet mellem disse to kategorier. For at et område kan godkendes til økologisk biavl, skal der være mulighed for, at bierne kan trække på mindst 95 % godkendte nektarkilder, som findes på økologiske arealer, miljøvenligt drevene arealer, naturarealer m.fl.

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil hvert år offentliggøre et kort, som viser, hvor økologisk biavl kan godkendes. Dette sker lige efter den årlige indberetning, hvor alle landmænd indberetter deres marker med afgrøder i det fælles tilskudsansøgnings-system. De godkendte steder vil hvert år kunne ændre størrelse og placering på baggrund af landmændenes afgrødevalg, og om de dyrker økologisk eller konventionelt.

Nyttige links hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver økologisk biavler:

 

Hvis du vil læse mere om, hvordan du bliver økolog, klik her.

 

Hvis du vil søge om autorisation til økologi, kan du hente ansøgningen her samt finde en liste over godkendte attestationskonsulenter, der skal underskrive ansøgningen.

 

Det særlige skema til indberetning af placeringen af bigårde kan findes her.

 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2017 er under opdatering, men et udkast til afsnit 21 om økologisk biavl kan findes her.

 

Hvis du vil læse mere om økologikontrollen klik her.

Copyright © All Rights Reserved